1. MARR

  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale di navigazione
  4. Footer
MENU
HU EN IT

Társadalmi kezdeményezések támogatása 1961 óta

A Coswell támogatja a kutatásokat, a technológiai fejlesztést és az innovációs tevékenységeket, hogy egyre jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat hozzon létre. Termékeinek minősége és megbízhatósága valódi küldetéssé vált, amelyet a termelési lánc valamennyi folyamatának állandó felügyelete révén nap mint nap megvalósít.

Konkrét elkötelezettség

Konkrét elkötelezettség

A Coswell Csoport mindig is rendelkezett egy társadalmi vízióval, és konkrét társadalmi kötelezettséget vállalt annak érdekében, hogy gazdasági céljait összehangolja a tárgyi és eszmei értékek megteremtésével, mint a vállalat valódi megújulásának forrásai.

Innovációra törekvő vállalatként célunk az új ötletek támogatása a társadalmi fejlődés és környezeti fenntarthatóság területén azáltal, hogy a vállalkozásunk növekedését elsősorban a fogyasztói értékekre összpontosítjuk, melyek a minőségi termékek létrehozásának hajtóerejei.

Értékteremtés és elosztás

Értékteremtés és elosztás

A Coswell Csoport erősen hisz abban, hogy egy vállalat célja a tágabb értelemben vett értékteremtés: profit termelés mellett értékek létrehozása a vállalat működési környezetében, ahonnan ötleteket, ingereket, emberi- és egyéb erőforrásokat szerez, és amelyeket különböző formákban kötelessége visszaadni.

A honlap ezen részén megtalálható minden olyan információ, példa és kezdeményezés, amely a vállalati társadalmi felelősségvállalás javítását célozza.

Vízió és értékek

Vízió és értékek

2022 decemberében a Coswell Csoport elfogadta az Etikai Kódexet, amely a Szervezeti, Irányítási és Ellenőrzési modell szerves részét képezi. A kódex magában foglalja a 2017-es kiadást és annak frissítését.

Az Etikai Kódex rögzíti azon etikai elveket, amelyek alapján a cégcsoport az összes érdekelt féllel - ideértve a vevőkkel, a beszállítókkal, a humán erőforrással, a partnerekkel, a közösségekkel, az intézményekkel és a környezetettel -viselkedik. Felvázolja azon etikai elvek és magatartásformák összességét, amelyeknek a Csoport vezetőinek, alkalmazottainak és munkatársainak meg kell felelnie feladataik ellátása és valamennyi szakmai tevékenységük során.

Etikai kódex

Jogszerűségi besorolás

Jogszerűségi besorolás

A Coswell S.p.A. csoport 2022-ben elérte a maximális három csillagos pontszámot.
A Jogszerűségi Besorolás egy olyan eszköz, amelyet 2012-ben vezettek be az olasz vállalatok számára. Célja az etikus magatartás elveinek előmozdítása és bevezetése a vállalati szférában azáltal, hogy a jogszerűség betartására vonatkozó minősítést ad az azt kérő vállalatoknak, és általánosságban, a megfelelő üzletvitelre fordított figyelem mértékére. A besorolás két évig érvényes, és az AGCM (Verseny és Piac Felügyeleti Hatóság) állítja ki.

Megújító levél - Hitelességi minősítés TUDJON MEG TÖBBET